[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/HSKM7TTs    [ raw code | output | fork | 6 comments ]

C, pasted on Oct 25:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100

void nhap (int a[], int &n)
{
	do
	{
		printf("\nNhap so phan tu: ");
		scanf("%d", &n);
		if(n <= 0 || n > MAX)
		{
			printf("\nSo phan tu khong hop le. Xin kiem tra lai !");
		}
	}while(n <= 0 || n > MAX);
	for(int i = 0; i < n; i++)
	{
		printf("\nNhap a[%d]: ", i);
		scanf("%d", &a[i]);
	}
}

void xuat(int a[], int n)
{
	for(int i = 0; i < n; i++)
	{
		printf("%4d", a[i]);
	}
}

void LietKeTatCaMangCon(int a[],int n)
{
	int ChieuDai;  // độ dài mảng con
	for(int i = 0; i < n; i++)
	{
		for(ChieuDai = 1; ChieuDai <= n; ChieuDai++) // nếu bỏ vòng for này thì sao ?
		{
			for(int j = i; j < ChieuDai; j++)
			{
				printf("%4d", a[j]);
			}
			printf("\n");
		}
	}
}
int main()
{
	int n;
	int a[MAX];

	nhap(a, n);
	xuat(a, n);
	printf("\nTat ca cac mang con la: \n");
	LietKeTatCaMangCon(a, n);

	getch();
	return 0;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 6: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuat':
Line 26: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'LietKeTatCaMangCon':
Line 35: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 39: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode


Create a new paste based on this one


Comments:
posted by anhdep on Jan 29
sai r bác ơi
reply
posted by Kokichiiiii on Nov 20
dở ẹc

reply
posted by thanhhoakiemsi121@gmail.com on Nov 18
:)) bạn nghĩ sao nếu bạn giải cho người ta tham khảo thì bị kêu dở ẹc nhỉ =)) nhớ mang não trước khi cmt còn trong make up lại nhân phẩm đi
reply
posted by 19120463 on Dec 13
Họ đưa ra ý tưởng là ok r
reply
posted by nvhuy3 on Feb 25
thiếu các trường hợp nhóm xa nhau nữa
reply
posted by trungnam on Apr 16
cảm ơn bạn nha. Cho mình góp ý ạ
Chỗ vòng lặp chiều dài nên thay 1 bằng i cho nó nhanh hơn 1 chút ạ. Hì hì
reply