[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/MAv7ZVrn    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 76/11/SBT Thầy NTTMK:Kiểm tra số nguyên 4 byte có dạng 3^k hay không ? 196.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>

void kiemtra(int &n)
{
	double log(double x);
	printf("Nhap vao n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1)
		printf("\nSo %d khong co dang 3^k",n);
	else
	{
		float a=log(n)/log(3);
		if(a==floor(a)) //có thể dùng hàm làm tròn ceil cũng được.
			printf("\nSo %d co dang 3^k",n);
		else
			printf("\nSo %d khong co dang 3^k",n);
	}
}

void main()
{
	int n,tieptuc;
	quaylai:kiemtra(n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 15: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 33: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: