[ create a new paste ] login | about

boitinhyeu

Name: Bói Tình Yêu
Email:
Site/Blog: https://ngonaz.com/boi-tinh-yeu/
Location: Vietnam
Default language:
Favorite languages:
About: Bói Tình Yêu Theo Tên, Bói Tình Yêu Theo Cung, Theo Phần Trăm là một dạng của kỹ thuật bói toán đưa ra sự tương thích giữa hai người. Bạn có thể sử dụng phương pháp này để biết mình hòa hợp với đối tác của mình như thế nào. Địa chỉ: Tổ 4, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên Tel : 0382336669

Saved pastes by boitinhyeu:
This user has no saved pastes.