[ create a new paste ] login | about

caothienphat

Name: Cao Thiên Phát
Email:
Site/Blog: https://caothienphat.com/
Location: 47 TL08, Thạnh Lộc, Q12, Tp. Hồ Chí Minh
Default language:
Favorite languages:
About: Cao Thiên Phát phân phối chính hãng robot hút bụi, máy hút bụi cầm tay, máy hút bụi lau nhà cầm tay, quạt không cánh, máy chạy bộ đa năng, smart home. Địa chỉ 47 TL08, Thạnh Lộc, Q12 Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ : 47 TL08, Thạnh Lộc, Q12, Tp. Hồ Chí Minh Google maps : https://www.google.com/maps?cid=17052709558119420796 SĐT : 0905.930.890 Website : https://caothienphat.com/ #caothienphat , #robothutbui , #mayhutbuicamtay, #mayhutbuilaunhacamtay , #maychaybo , #quatkhongcanh , #smarthome

Saved pastes by caothienphat:
This user has no saved pastes.