[ create a new paste ] login | about

dankogroup

Name: Danko Group
Email:
Site/Blog: https://datnendanko.info/
Location: Việt Nam
Default language:
Favorite languages:
About: Danko Group, công ty cổ phần tập đoàn Danko Group chủ đầu tư các dự án bất động sản lớn như: Danko City, Danko Avenue, Danko Vĩnh Yên Nguyễn Bách Khoa- PKD Phone: 0961 39 8882 Mail: KhoaNB@nguyenbachkhoa.com Address: Số 1, Tổ 3, P. Chùa Hang, Tp. Thái Nguyên

Saved pastes by dankogroup:
This user has no saved pastes.