[ create a new paste ] login | about

datxanhmiendong

Name: Đất Xanh Miền Đông
Email:
Site/Blog: https://datxanhmiendong.co/
Location: Việt Nam
Default language:
Favorite languages:
About: Đất Xanh Miền Đông (tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Đất Xanh Miền Đông ) là công ty thành viên của tập đoàn Đất Xanh. Công ty được hành lập vào tháng 6/2019 tại Bình Dương, chỉ với hơn 30 cán bộ nhân viên. Tính đến 2020, Đất Xanh Miền Đông đã có hơn 200 CBNV trên toàn hệ thống, với 1 trụ sở được đặt tại Bình Dương, 3 VP. giao dịch tại: TPHCM, Bình Phước, Đồng Nai. Website: https://datxanhmiendong.co/ Địa chỉ: RP67+R3 Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Email: datxanhmiendong.co@gmail.com Hotline: 0934717986 #datxanhmiendong #congtydatxanhmiendong #datxanh #datxanh_miendong #dxmd

Saved pastes by datxanhmiendong:
This user has no saved pastes.