[ create a new paste ] login | about

happytime

Name: HappyTime
Email:
Site/Blog: https://happytime.vn/
Location: Tầng 3, Tòa nhà Goldseason, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Default language:
Favorite languages:
About: HappyTime là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý chấm công, số hoá quy trình quản lý nhân sự, đồng thời nâng cao trải nghiệm nhân viên và xây dựng văn hoá doanh nghiệp phát triển bền vững. Website: https://happytime.vn/ SĐT : 0967-778-018 Địa chỉ tại Tầng 3, Tòa nhà Goldseason, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội Google maps: https://g.page/tuyendungtopcv?share #happytime, #chamcongonline, #ungdungchamcong, #phammemchamcong, #appchamcong, #giaiphapchamcong

Saved pastes by happytime:
This user has no saved pastes.