[ create a new paste ] login | about

thegioivieclam

Name: Thế giới việc làm
Email:
Site/Blog: https://thegioivieclam.com.vn/
Location:
Default language:
Favorite languages:
About: Tạp chí thế giới việc làm cung cấp thông tin nóng nhất về xu thế, cung cầu việc làm tại Việt Nam hiện nay. Tạp chí thế giới việc làm còn cung cấp nhiều cẩm nang, kinh nghiệm hữu ích dành cho người tìm việc và doanh nghiệp tìm nhân tài. Theo dõi để được cập nhật các thông tin một cách nhanh và chính xác nhất #vieclam #timviec #thegioivieclam #vieclamvietnam Website: https://thegioivieclam.com.vn/ Google map: https://www.google.com/maps?cid=14347527418577591051 Fanpage: https://www.facebook.com/Th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-100530362096496 Phone: 0914576633

Saved pastes by thegioivieclam:
This user has no saved pastes.