[ create a new paste ] login | about

thpgroup

Name: thpgroup
Email:
Site/Blog: https://www.thp.com.vn
Location: Việt Nam
Default language:
Favorite languages: viet nam
About: Được thành lập từ năm 1994 với tiền thân là nhà máy bia Bến Thành

Saved pastes by thpgroup:
This user has no saved pastes.