[ create a new paste ] login | about

xuonggiacongvinachali

Name: Xưởng gia công Vinachali
Email:
Site/Blog: https://vinachali.com/
Location:
Default language:
Favorite languages:
About: Vinachali.com – Xưởng gia công cắt laser, cắt cnc mica, gỗ, alu, formex... Chúng tôi chuyên gia công mica theo yêu cầu như : Kệ mica, hộp mica, tranh điện – hộp đèn siêu mỏng, hộp đèn quảng cáo, bảng biển quảng cáo, menu mica, kệ gỗ trang trí, kệ đựng tờ rơi, kệ trưng bày, biển chức danh để bàn…..

Saved pastes by xuonggiacongvinachali:
This user has no saved pastes.