[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/D2FGbT5B    [ raw code | output | fork ]

Python, pasted on May 26:
import random

# Kart sınıfı tanımı
class Kart:
  def __init__(self, tip, deger):
    self.tip = tip
    self.deger = deger

  def __repr__(self):
    return f"{self.tip}-{self.deger}"

# Desteyi oluşturma
deste = []
for tip in ["Kupa", "Karo", "Sinek", "Maça"]:
  for deger in range(1, 14):
    kart = Kart(tip, deger)
    deste.append(kart)

# Oyuncu ve bilgisayarın elindeki kartları temsil eden listeler
oyuncu_el = []
bilgisayar_el = []

def kart_dagit():
  # Desteden 4'er kart dağıtma işlemi
  for _ in range(4):
    kart = random.choice(deste)
    deste.remove(kart)
    oyuncu_el.append(kart)

    kart = random.choice(deste)
    deste.remove(kart)
    bilgisayar_el.append(kart)

def kart_at(kart, el):
  # Belirli bir kartı masaya atma işlemi
  el.remove(kart)
  return kart

def kart_cek():
  # Desteden bir kart çekme işlemi
  kart = random.choice(deste)
  deste.remove(kart)
  return kart

def puan_hesapla(kartlar):
  # Verilen kart listesinin puanını hesaplama
  puan = 0
  for kart in kartlar:
    if kart.deger in [1, 11, 12, 13]:
      puan += 1
    elif kart.deger == 10:
      puan += 3
  return puan

def oyuncu_hamlesi():
  # Kullanıcıdan hamle almak için gerekli kodlar
  while True:
    print("Elinizdeki kartlar:")
    for i, kart in enumerate(oyuncu_el):
      print(f"{i+1}. Kart: {kart}")

    secim = input("Bir kart seçin (0 çıkış): ")
    if secim == "0":
      exit()

    try:
      secim = int(secim)
      if secim < 1 or secim > len(oyuncu_el):
        print("Geçersiz seçim. Tekrar deneyin.")
      else:
        return kart_at(oyuncu_el[secim-1], oyuncu_el)
    except ValueError:
      print("Geçersiz seçim. Tekrar deneyin.")

def bilgisayar_hamlesi():
  # Bilgisayarın hamlesini seçme işlemi
  # Basit bir strateji kullanarak en iyi hamleyi belirlemeye çalışacağız

  # Eğer elde pişti yapacak bir kombinasyon varsa, pişti yap
  for kart1 in bilgisayar_el:
    for kart2 in bilgisayar_el:
      if kart1.deger == kart2.deger and kart1.tip != kart2.tip:
        return kart_at(kart1, bilgisayar_el), kart_at(kart2, bilgisayar_el)

  # Eğer pişti yapacak bir kombinasyon yoksa, rastgele bir kart çek ve at
  cekilen_kart = kart_cek()
  return kart_at(cekilen_kart, bilgisayar_el), None

def oyunu_baslat():
  kart_dagit()

  while True:
    print("Elinizdeki kartlar:")
    for i, kart in enumerate(oyuncu_el):
      print(f"{i+1}. Kart: {kart}")

    oyuncu_secimi = oyuncu_hamlesi()
    bilgisayar_secimi = bilgisayar_hamlesi()

    print("Bilgisayarın seçimi:", bilgisayar_secimi[0])

    if bilgisayar_secimi[1] is not None:
      print("Pişti yapıldı!")

    masaya_atilan_kartlar = [oyuncu_secimi, bilgisayar_secimi[0]]
    puan = puan_hesapla(masaya_atilan_kartlar)

    print("Masaya atılan kartlar:", masaya_atilan_kartlar)
    print("Bu elki puan:", puan)

    # Burada oyunun devamını sağlayacak kodlar yer alacak

oyunu_baslat()


Output:
1
2
 Line 3
SyntaxError: Non-ASCII character '\xc4' in file t.py on line 3, but no encoding declared; see http://www.python.org/peps/pep-0263.html for details


Create a new paste based on this one


Comments: